14.04.2017

Anđela Vujošević otkriva sve tajne najmoćnije tehnike opuštanja

Ubrzani tempo i konstantni stres postali su sastavni deo svakodnevice u savremenom svetu, a kao posledica ovakvog načina života javljaju se mišićna, emocionalna i mentalna tenzija. Jedan od najefikasnijih načina da se relaksiramo jeste joga nidra – tehnika koja predstavlja sintezu drevne mudrosti joge i savremenih naučnih saznanja iz domena neuro-psihologije. Upražnjava se kao sastavni deo časa joge, a zahvaljujući YouTube snimcima možete je i samostalno praktikovati kod kuće. Sve o ovom efikasnom načinu opuštanja otkrila nam je Anđela Vujošević, instruktorka joge u “Fitness, Yoga & Massage centru Anđela i Andrija”.
– Joga nidra ili joga budnog spavanja je tehnika relaksacije koja potiče iz drevnih tantričkih tradicija, koju je sredinom 20. veka definisao i uobličio jogi Svami Satjananda. Joga nidra predstavlja sistematsku metodu za postizanje potpunog fizičkog, emocionalnog i mentalnog opuštanja. Ova metoda je zapravo “dinamičko spavanje” što znači da je svesnost prisutna, ali odvojena od eksternog iskustva. U mirnom ležećem položaju, vođeni uputstvima instruktora, ostavljamo intelekt po strani i funkcionišemo na nivou osećanja. Rezultat je povećanje svesnosti i oslobađanje od napetosti. Pored primene u jogičkoj praksi, prepoznata je sa stanovišta medicine i psihologije kao samostalna ili dopunska metoda terapije kod emocionalnih i psihosomatskih poremećaja, kao i preventiva kod zdravih, aktivnih osoba.

1aa 14417

Kako se izvodi joga nidra?
– Joga nidra se izvodi u položaju šavasna odnosno mirnom, ležećem položaju, na leđima. Kada zauzmemo udoban položaj, zatvorimo oči kako bi pažnju odvukli od spoljašnjeg okruženja i trudimo se da ne zaspimo već ispratimo uputstva instruktora. Uputstva se odnose na opuštanje delova tela određenim redosledom, zatim doživljavanje dihotomnih osećanja (toplo-hladno, težina-lakoća, tuga-radost) i najzad vizualizaciju slika i/ili simbola (pejzaži, predmeti, geometrijski i drugi oblici). Nakon kruženja pažnje u telu, promenljivih osećanja i vizuelizacije, instrukcije se dalje odnose na postepeno vraćanje pažnje u prostor – izvan tela odnosno uspostavljanje fizičke i mentalne komunikacije sa prostorom oko nas. Budimo se fizički relaksirani i sabranog uma. Vežba traje oko dvadeset minuta i izvodi se pred kraj časa joge.
Koji su benefiti upražnjavanja ove vrste relaksacije?
– Filozofija joge i moderna psihologija prepoznale su tri vrste napetosti koje uzrokuje moderan način života: mišićna tenzija, emocionalna tenzija i mentalna tenzija. Ako želimo da se opustimo, prvo se moramo osloboditi unutrašnjih tenzija. Kroz joga nidru mi sistematski smanjujemo trostruku napetost. Fizičkom relaksacijom – opuštamo nervne, senzorne i motorne puteve; emotivnom relaksacijom – svedočimo opozitnim emocionalnim reakcijama i radimo na nivou osećaja i osećanja; mentalnom relaksacijom – oslobađamo podsvesno i nesvesno kako bi se integrisali u svesti. Benefit joga nidre je upravo u dubokom i potpunom opuštanju koje predstavlja odsustvo svake vrste tenzije, a to je minimum koji moramo ostvariti da bi bili zdravi i srećni.
Kada i kome se preporučuje joga nidra?
– Kao efikasna metoda za opuštanje psihofizičkog sistema i obnavljanje fizičke i mentalne energije, joga nidra se preporučuje svakome, a njeno upražnavanje dovodi do sledećih rezultata:
* Pomenutom smanjenju napetosti pospešujemo otpornost prema stresu.
* Mentalno relaksirani lakše tonemo u san.
* Opušteni smo i povećavamo prijemčivost uma što se pozitivno odražava na memoriju i koncentraciju.
* Oslobađanjem podsvesnog i nesvesnog podstičemo inspiraciju i kreativnost.
* Vizualizacijom i pozitivnim afirmacijama gradimo psihološku stabilnost.

2aa 14417

Poslednje vesti
Ne propustite