Kulturna preporuka: Tri izložbe koje se ne propuštaju

Poseta galerijama polako postaje trend i u našem gradu, a ove nedelje izdvajamo tri izložbe koje ne biste trebalo da propustite. Po prvi put u Srbiji otvorena je interаktivna izložba posvećena Mihаjlu Idvorskom Pupinu, kojа obuhvаtа do sаdа nаjobimniji presek njegovog životа i delа. Fotograf Marko Sovilj predstavlja svoje fotografije nastale na relaciji Beograd – Njujork, dok slikarka Biljana Cincarević predstavlja novu fazu svog stvaralaštva.

BACK TO BASIC, O3one Art Spice (Uzun Mirkova 10)

1p bc 41115

Izložba najavljuje novu fazu u slikarstvu Biljane Cincarević, nagoveštenu prethodnom izložbom Holy Femininity. Biljanin razvojni put, od predstavljanja primarnih seksualnih instikata, preko suptilnijih stanja, ovom izložbom ukazuje na potrebu za rešavanjem disbalansa između materijalnog i duhovnog postojanja.
Biljana Cincareviće se kroz svoje radove pita da li je sveta žena iz prošlosti ostajala sveta i u svakodnevnim životnim situacijama… Na Biljaninim slikama žena sa oreolom je predstavljena u različitim savremenim kontekstima – na duhovnom putu i u njujorškom metrou, na plaži, dok zagledana stoji na terasi… Na ovaj način, Biljana skreće pažnju na božanstvenost žene i, od običnih – pravi svetice. BACK TO BASICS poziva na povratak duhovnom kao neodvojivom delu našeg materijalnog postojanja.

IN THE AIR, Galerija Štab (Crnogorska 10)

1p ms 51115

Fotografije Marka Sovilja predstavljene na ovoj izložbi nastajale su na relaciji Beograd – Njujork, pa ovom postavkom umetnik podnosi svojevrsni “referat” o tome šta je zapravo radio u proteklih godinu dana. Ova multimedijalna izložba svojevrsni je presek zapisa, kako o autorovoj ličnoj percepciji prostora i vremena u kom se nalazi, tako i o profesionalnim podvizima.Tako će beogradska javnost imati prilike da, između ostalog, po prvi put vidi kako u objektivu Marka Sovilja izgledaju mnogi svetski superstarovi poput Kim Kardashian, Boy Georgea, Davida Guette, Marine & The Diamonds ili Brooke Shields.

PUPIN, Muzej istorije Srbije (Trg Nikole Pašića 11)

3p mp 81115

Ovo je velika interаktivna izložba posvećena Mihаjlu Idvorskom Pupinu, kojа obuhvаtа do sаdа nаjobimniji presek njegovog životа i delа. Izložbu reаlizuje Istorijski muzej Srbije pod pokroviteljstvom Ministаrstvа kulture i informisаnjа Republike Srbije, uz podršku Telekom Srbijа а.d. i kompаnije Nelt. Ove 2015. obeležаvаmo vаžаn Pupinov jubilej – tаčno stotinu godinа od kаdа je prijаvio svojih sedаm pаtenаtа koji predstаvljаju rođenje oblаsti telekomunikаcijа, аli i osаmdeset godinа od Pupinove smrti, zbog čegа je UNESKO ovu godinu proglаsio godinom Mihаjlа Pupinа. Izložbа obuhvаta Pupinove аktivnosti nа polju nаuke, profesorskog rаdа, osnivаnjа i unаpređenjа nаjvećih institucijа nаuke u Americi, njegove nаcionаlno – političke doprinose, mnogobrojnа dobročinstvа, mecenski odnos premа umetnosti, književni rаd.

Foto: Promo, Facebook/Belgrade Fashion Week, Muzej istorije Srbije

Podeli

Scroll to Top