Ovo su najbolje zemlje za život u 2024. godini

Prema istraživanju kompanije Instant Office, najboje zemlje za život u 2024. godini su Norveška, Australija i Holandija

Mada su migracije u potrazi za boljim životnim standardnom oduvek bile prisutne, statistički podaci govore da su ljudi u 2024. godini više nego ikada spremni da napuste svoju zemlju u potrazi ne samo za boljim poslom i zaradom već i manjem broju radnih sati i boljem balansu između poslovnog i privatnog života. U skladu sa tim, kompanija Instant Offices, napravila je opsežno istraživanje o tome koje su zemlje najbolje za život u 2024. godini, a na samom vrhu liste našle su se Norveška, Australija i Holandija. U zaključku ove studije stoji da pomenute zemlje imaju jaku ekonomiju, visok životni standard, da njihovi grđani postižu odličnu ravnotežu između posla i privatnog života, a mogu se pohvaliti i odličnim sistemom socijalnog osiguranja i inkluzivnim radnim okruženjima.

Norveška, Australija i Holandija su najbolje zemlje za život u 2024. godini

Glavni kriterijumi kojim su se istraživači ovog puta rukovodili bili su minimalna zarada, dužina radnog vremena, godišnjeg odmora i porodiljskog odsustva, zatim stepen jednakosti među građanima, opšta sreća i blagostanje. Na osnovu ovih kriterijuma, Norveška, Australija i Holandija pokazale su se kao najbolje zemlje za život u 2024. godini, a osim što svojim građanima nude najbolje prosečne i minimalne zarade, ove države omogućavaju zaposlenima da imaju dobar balans između poslovnog i privatnog života. Zanimljivo je da su se sve tri zemlje našle i na listi 20 najsrećnijih država na svetu u 2024. godini, koja je objavljena prošlog meseca. Na toj listi, Holandija je na šestom, Norveška na sedmom, a Australija na desetom mestu.

Da se vratimo na našu listu na kojoj je Norveška na samom vrhu jer se pokazalo da je ovo zemlja koja nudi visok životni standard, dobro obrazovanje, ali i da njeni građani imaju dugačan životni vek. Osim toga, ova skandinavska zemlja svojim zaposlenima nudi najduže plaćeno porodiljsko odsustvo koje u nekim slučajeva može da traje i do neverovatnih 49 nedelja.
Norveška je dobila najviše ocene i po drugim kriterijuma u ovoj studiji jer u toj zemlji vlada jednakost među građanima, pripadnici LGBTQ manjine nisu potlačeni, nudi visoku minimalnu zaradu i mogućnost da ostvarite dobar balans između privatnog i poslovnog života.

S druge strane, Australija prednjači po minimalnoj zaradi koja u ovoj zemlji iznosi 15 dolara po satu dok Holandija svojim stanovnicima nudi najbolji balans između posla i privatnog života, sa prosečnom radnom nedeljom od samo 32 sata. Ako imamo u vidu da brojni statistički podaci govore da se prošle godine čak četvrtina zaposlenih na svetskom nivou suočila sa nekim oblikom burnouta, Holandija je sasvim opravdano na trećem mestu ove liste.

Kada govorimo o prednostima Australije, stanovništvo u ovoj zemlji takođe ima dugačak životni vek, a postavili su i visoke standarde u oblastima obrazovanja i poštovanja ljudskih prava.
Najveće prednosti Holandije su u tome što njeno stanovništvo može sebi da obezbedi dobar životni standard sa najmanjim brojem radnih sati te da imaju dovoljno vremena da se posvete sebi i svojim najbližima.

Tekst: INJournal magazin
Naslovna fotografija: @australia.explores
Foto: Instagram

Podeli

Scroll to Top